is toegevoegd aan uw favorieten.

De talen in het nieuwe Europa

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uithouwen, waarin hij de leer van den Boeddha verkondigt; deze opwekkingen, waarvan de grondgedachte overal dezelfde is. zijn geschreven in verschillende vormen, die zich aanpassen aan de provincie, waarin zij voorkomen.

Wanneer men later, na de groote bewegingen, die in de eeuwen vóór en na het begin van onze jaartelling hebben plaats gehad, het Boeddhisme in Midden-Azië terugvindt, ziet men, dat het ook nu weer de talen gebruikt van de bevolkingen, die het wfl bekeeren. De vondsten, die men in Midden-Azië gedaan heeft, hebben onlangs Boeddhistische teksten aan het licht gebracht, in een oostelijk Iraansch dialect, in een noord-oostelijk Iraansch. zoogenaamd Sogdisch dialect, waarvan de oudste monumenten opklimmen tot het begin van onze tijdrekening, en eindelijk in een Indogermaansche taal van een tot nog toe onbekend type, dat in 't bijzonder gesproken werd in de streek van Koetcha en waaraan de ontdekkers den niet geëigenden naam „Tokharisch' gegeven hebben. Het Boeddhistisch proselitisme heeft op linguïstisch gebied dezelfde uitwerking gehad als het christelijke. Maar, minder gelukkig dan het Armeensch en het Slavisch, zijn de talen, die het in Midden-Azië tot vasten vorm gebracht hebben, alle buiten gebruik geraakt.

De Zoroaster-godsdienst en het Maruche&me hebben ieder voor zijn deel bijgedragen tot het ontstaan van schrijftalen. De oude godsdienstige taal van het Zoroastrisme, die van de Avesta, vertoont een archaïstisch type; reeds vóór het begin van de christelijke tijdrekening werd zij door de geloovigen niet meer verstaan. Toen de dynastie van de Sassaniden, omstreeks de lilde eeuw n. C. van het Zoroastrisme een staatsgodsdienst gemaakt had. een nationalen godsdienst, die voor de Perzen zou zijn wat het Christendom en het Boeddhisme elders waren, heeft men de Avesta vertaald in de taal, die destijds in Perzië gesproken werd. namelijk het Pehlevi. Het Pehlevi was de taal van het rijk. degene, waarin de oudste bewaard gebleven monumenten opgesteld zijn. namelijk de opschriften van den stichter van de dynastie. Men is de Avesta