is toegevoegd aan uw favorieten.

Eene tweede Maria Monk of de verborgenheden van het Zwarte-Nonnenklooster te Montreal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De brief was open, een bewijs, dat de abdis dien gelezen had, alvorens hem aan mij te overhandigen en bevatte niets bijzonders : miss Lucie Laund was maar al te zeer met de gebruiken van het klooster bekend, om niet te weten, dat niemand een brief ontving, die niet vooraf onder de oogen der abdis was geweest.

Ik verwijderde mij zoo spoedig mogelijk, en in mijn cel teruggekeerd, onderzocht ik den band: een geschrift stak daartusschen; schielijk vouwde ik het open, wie schetst mijne ontsteltenis, toen ik las:

„Maria, waarde vriendin ! gij wordt bedrogen, schandelijk bedrogen I

God geve, dat u deze regels nog tijdig geworden, nog vóór gij den sluier hebt aangenomen. Maria! al wat men u gezegd heeft, is gelogen, schandelijk gelogen — uw vader behoorde reeds tot de Heilige Kerk toen hij u bezocht; en dus was het een onwaarheid, toen men u zeide, dat gij den sluier moest aannemen, alvorens uw vader tot het lidmaatschap der Heilige Kerk kon aangenomen worden. Reeds den volgenden dag nadat ik het klooster verlaten had, ging ik mevrovw Stein, die in de Havenstraat met haren zoon woont, opzoeken; ik bracht August uwen groet over — een laatst vaarwel 1