is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Service. De beginslag. American service: een variatie door een Amerikaan uitgevonden, die zich kenmerkt door een eigenaardig effect van den bal.

Doublé-fault. Indien de eerste service niet aan het vereischte voldoet, wordt «og een tweede gespeeld; faalt ook deze» dan geldt de slag als double-fault tegen den serveerder.

Foot-fault. De houding der voeten tijdens den service is van belang of de slag als geldig wordt erkend. Eene overtreding hiertegen heet foot-fault.

Ground-stroke. Een slag, waarbij de bal na stuiten wordt geslagen.

Half-volley. Is niet heel en niet half een volley, maar een ground-stroke, waarbij de bal onmiddellijk na stuiten wordt geslagen.

Lob. Het hoogtepunt van de baan die de bal volgt, is zeer hoog.

Drive. Het hoogtepunt van de baan, die de bal volgt, is niet zeer hoog; een drive is altijd met vaart geslagen.

Running lob. Half drive, half lob.

American lob. Hoogtepunt zeer hoog; bal komt daardoor in tegenstelling met den running-lob vrijwel of geheel rechtstandig neer.

Cross. De baan van den bal loopt niet evenwijdig met de zijlijnen, b.v. cross-lob, cross-drive, cross-volley.

Return. De beantwoordende slag der tegenpartij. Meestal wordt hiermede de eerste return bedoeld, n.1. het antwoord op den service.

Rally. Wat wij wel noemen „een lange slag," de bal gaat vaak op en neer.

Winning stroke. Het punt, dat de laatste slag kan zijn.

Rotatie. Het draaien van den bal, waardoor deze onder meer anders opspringt, dan zonder rotatie het geval ware geweest.

Effect. Een gevolg van rotatie: de uitdrukkingen worden gewoonlijk dooreen gebruikt.