is toegevoegd aan uw favorieten.

Lawn-tennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het oog moet houden. Bij golf ligt de bal voor den slag altijd stil; maar elke golfer weet, dat de allervoornaamste regel van het spel is: „keep your eye on the ball". De bekende Engelsche uitdrukking zij hier vermeld, omdat deze sterker is dan de Hollandsche „kijk naar den bal".

Indien onze voetballers eens begrepen, dat ook voor hen deze golfregel van het grootste belang is, zou men minder hooren van gemiste strafschoppen en niet benutte „opgelegde kansen". De proef op de som is voor hen gemakkelijk te nemen: leg den bal op het straf schoppunt neer en probeer tien keer in een gekozen hoek te schieten, terwijl ge nergens anders heen dan naar den bal kijkt en schiet dan tien keer, kijkende naar dienzelfden hoek. Is het doel, tU. de bal, dien men moet raken, in beweging, des te dringender wordt het betoog, dat men dit in het oog moet houden. Het voorbeeld van den stilliggenden bal zij echter daarom vermeld, omdat bij een z.g. „gemakkelijke" kans een speler gevoelt, dat hij ook een sneller bal juist zou kunnen taxeeren en behandelen. Wat hij dus gevoelt over te hebben, wil hij nuttiger gebruiken en hij zoekt met zijn oog of het tweede doelwit (de goal) óf den speler, dien hij wil vermijden. Het gevolg is dikwijls een volkomen missen.

Daarom dus is de vergekjking met het golfspel zoo belangrijk omdat de bal daarbij stil ligt. Het absoluut vaststaan van'den regel „keep your eye on the ball" onder deze voor den speler gemakkelijkst denkbare omstandigheden, bewijst dus voor tennis, dat nooit zelfs een zich nog zoo zuiver en langzaam bewegende bal uit het oog verloren mag worden. Juist voor die gemakkelijke slagen wordt de verldding groot, maar indien men zich eenmaal goed van den regel bewust is en dien weet toe te passen, — wat heel wat zelfoverwinning kost — dan zal het niet meer voorkomen, dat men beter tegen moeilijk, dan tegen gemakkelijk spel kan. Den moeilijken bal, dien men wel gedwongen is in het oog te houden, zal men met slechter behandelen en den gemakkelijken veel beter.