is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en van korte zwaaislagen overstelpt had, zonder dat hij ook maar de minste kans kreeg mij te raken. Ik was toen bijna veertien jaren oud.

Niet lang hierna deelde Descamps my mede, dat hy nu het oogenblik gekomen achtte waarop ik aan een match zou kunnen deelnemen, die werkelyk iets beteekende. Dezen keer zou er gebokst worden volgens de Engelsche methode, waarvoor hij mij weken achtereen getraind had. Zyn mededeeling verheugde my ten zeerste, vooral ook omdat er een uitstapje naar Parijs aan verbonden was, of beter naar MaisonsLaffitte, waar de ontmoeting zou plaats hebben. In dit centrum van hippische sport zou ik tegenover een jockey komen te staan, Salmon genaamd, die verscheidene jaren ouder was dan ik, doch die my nauwelijks in gewicht overtrof. De wedstryd was georganiseerd door een bekenden trainer van renpaarden, dien ik lateiv herhaaldelijk het genoegen had te ontmoeten,