is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeerste verheugd gevoelde toen Descamps mjj zijn plan kenbaar maakte, om mij met de Parijsche sportsmen in aanraking te brengen. Al was ik dan nog maar een jongetje, een atoom van een mensch, ik aarzelde geen oogenblik. Door mijn voortdurenden omgang met Descamps, die veel ouder was dan ik, was ik mijn leeftijd vooruit. Oogenschijnlijk was mijn lichaam vrij tenger, maar mijn spieren waren gehard, en instinctmatig streed ik met een kracht, welke niemand mij zou hebben toegekend.

Na mijn tweede ontmoeting met Salmon had ik mij in het zaaltje te Lens ijverig en volhardend geoefend. Eiken dag ging ik er heen, ja, bijna al mijn tijd bracht ik in dat bescheiden lokaaltje door, dat ik als den voorhof van het paradijs beschouwde.

Toen ik er op zekeren namiddag binnentrad, toonde mijn professor mij, in groote opgewon-