is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had om te protesteeren als de zaken niet naar zijn zin verliepen, mocht niet baten. De officieele uitspraak bleef gehandhaafd, zoodat Buck Shine en zijn manager, behalve het hun toekomend bedrag, ook nog het onze in den zak staken. Daar zaten wij nu zonder voldoende geldmiddelen om onze terugreis naar Lens te kunnen betalen! Als er geen collecte onder eenige Brusselsche sportlui ten onzen behoeve was gehouden, dan hadden wij misschien te voet naar onze woonplaats moeten terugkeeren. Vol schaamte verlieten wij de Belgische hoofdstad, en Descamps zwoer, ofschoon een beetje te laat, dat men hem niet meer zou te pakken nemen... totdat zijn enorme welbespraaktheid en zijn prachtig zelfvertrouwen, dat hem altijd gekenmerkt heeft, bij een volgende gelegenheid wel weer zouden boven komen.

Alvorens verder te gaan, had ik eerst nog melding moeten maken van een der meest eigen-