is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardige matches in het begin van mijn loopbaan, waarbij ik, in den winter 1909—1910, tegenover Charles Ledoux in eigen persoon in den ring kwam. Ik vind het wel aardig thans, tien jaren later, die gebeurtenis nog eens in mijn herinnering terug te roepen, nu wij beiden tot den zelfden „stal" behooren, zooals men in bokserstaai zegt. Wij behoorden toen, wat het gewicht betreft, tot de zelfde klasse, namelijk die van de Bantams, of, om het gebruikelijke Fransche woord te bezigen, die van de Coqs. De ontmoeting had plaats in Tivoli, dicht bij de Place de la République, waar nu een bioscooponderneming zich genesteld heeft, maar waar destijds een consortium wekelijksche bokswedstrijden organiseerde. Een van de mannen, die zich daarbij toen reeds verdienstelijk maakte, was de heer Louis Anastasie, een uitstekend promotor, dien ik veel later weder op mijn weg zou ontmoeten.