is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geslagen door zijn landgenoot Joe Borrell, wiens roem toch nimmer boven het middelmatige is gestegen. Spoedig hierna trok hij zich terug. Uit de spaarzame berichten die omtrent hem hierna nog in Europa bekend werden, vernam men slechts dat hij tegen groote moreele en financieele moeilijkheden te worstelen had...

Om het verslag van mijn match met Harry Lewis te completeeren, had ik nog moeten opmerken, behalve dat ze een belangrijke mijlpaal op mijn weg was, dat ik ook dezen keer weer groote moeilijkheden ondervond om aan de voorwaarden van het contract te voldoen, waarin geëischt werd dat ik beneden het maximum welter-weight moest blijven. Men herinnert zich de ellende, die ik twee maanden vroeger te Londen had moeten doorstaan? Toen ik me dit maal aanmeldde om gewogen te worden, moest ik wel erkennen, of ik wilde of niet, dat ik zwaarder was dan 66.672 K.G. Het verschil was