is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

...Nu ik ongezocht den naam Maitrot in deze vluchtige schetsen moet neerschrijven, kan ik niet nalaten ze even te onderbreken, om een eerbiedige hulde te brengen aan de nagedachtenis van dien grooten sportsman en bewonderenswaardigen athleet. De belangrijkheid van de rol, die Maitrot gespeeld heeft bij de bevordering van de pugilistische sport in ons land, kan men bezwaarlijk overdrijven. Gedurende vele jaren verleende hij zijn zeer te waardeeren diensten niet alleen als organisator, maar bovendien, ja bovenal, als een van de meest bevoegde scheidsrechters, voor wiens meening men eerbied had in den ring. Zijn kranig optreden onder verschillende omstandigheden kwam nog te schitterender aan het licht, toen in den zomer van 1914 de geweldige wereldoorlog uitbrak. Ofschoon hij wegens een klein lichaamsgebrek was vrijgesteld van den militairen dienst (hij miste een vinger), rekende Maitrot het zich tot