is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met mijn voortdurende lichaamsontwikkeling.

De zaak bleef eenigen tijd hangende, doordat wij niet dadelijk konden beslissen wien van deze twee stevige Yankees ik het eerst zou tegentreden. Ten slotte nam Frank Klaus de zeer aanlokkelijke voorwaarden aan. die de heer Léon Sée aanbood. Deze wilde een grootschen bokswedstrijd op touw zetten bij gelegenheid van den Grand Prix de 1'Automobile Club de France, waarom gestreden zou worden in de omstreken van Dieppe.

In den namiddag van 27 Juni stond ik dan, in een ruime hall van het entrepot der Magasins Généraux van deze Normandische havenplaats, tegenover den man, wiens groote lichaamskracht en geweldige stooten hem den bijnaam van den „Beer van Pittsburg" hadden bezorgd.

Reeds herhaaldelijk heb ik vermeld dat, naarmate mjjn lichaam zich ontwikkelde, mijn gewicht toenam.