is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik had in dien tijd een moeilyken weg afgelegd!

Evenals voorheen bereidde ik my te Manitot op den wedstrijd voor. Gunboat Smith en zijn gevolg, vele weken vóór de match in Europa aangekomen, betrokken hun bivak te Harrow, in de buurt van Londen.

Men weet dat ik niet gewoon ben om mijn tegenstanders in discrediet te brengen, waarom ik er mij dan ook thans van zal onthouden Smith anders dan als bokser te beoordeelen. Ik heb trouwens wel redenen om te veronderstellen dat ik hem daarmee een grooten dienst bewijs. Want wanneer ik mag afgaan op het oordeel van hen, die hem van naby leerden kennen, dan mist deze ruwe Germano-Amerikaan de eigenschappen van een gentleman, welke de meeste vuistvechters zich juist — en terecht — trachten eigen te maken.

In de ruime hall van Olympia trad ik dan op 16 Juli tegenover hem in den ring. De gebeurte-