is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geraakte en dat mijn herhaalde stooten op zijn ribben hem reeds hadden verzwakt. Descamps, die het ook had waargenomen, gaf mij den raad maar dadelijk stevig door te zetten en te trachten hem knock-out te stooten. En zoo geschiedde het dan dat, na een clinehing (vastgrijpen) en na een goed uitgevoerden schijnstoot met mijn linker, ik een heftigen rechtschen hoek juist op de punt van de kin van mijn tegenstander plaatste, met het gevolg dat hij op de knieën zonk.

Er ontstond groot rumoer onder het toch reeds zichtbaar opgewonden publiek, en ik geloof dat de of f icieele personen op dat oogenblik hun ontroering ook niet konden bedwingen. Dit is de eenige verklaring die ik vinden kan voor de verwarring, welke thans ontstond. Terwijl de tijdopnemer den wijzer van zijn chronometer aandachtig volgde en op zeker moment zijn out! met luider stemme deed weerklinken (hij ver-