is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maakte, door een onbegrijpelijke oorzaak geschokt was op den dag van myn wederverschijnen in den ring, na de onderbreking van mijn werk door al de tragische gebeurtenissen van die lange oorlogsjaren. Van Engelsche boksers kreeg ik zóó veel aanbiedingen om mij bh' de voorbereiding voor den wedstrijd behulpzaam te zijn, dat Descamps wel gedwongen was voor het meerendeel te bedanken. Mh'n medehelpers voor de belangrijke ontmoeting waren Marcel Thomas en Jules Lenaers, bh' welke zich nog de Engelschman Jack Bloomfield kwam voegen. Deze was een jeugdig bokser midden-gewicht, die sindsdien zijn weg reeds aardig gemaakt heeft en dien ik in de toekomst beschouw als een van de besten van zh'n klasse in zijn vaderland.

Met den uitmuntenden masseur Gus Wilson, wiens toewijding ik hoogelh'k heb leeren waardeeren, werd mijn personeel voltallig gemaakt.

Mh'n vooruitzichten schenen zeer gunstig, en