is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleedkamer en richtte zich vervolgens aldus tot mij:

„Deze heer, beste Georges, is door de Londensche politie speciaal afgevaardigd om namens de sportsmen, waaruit zij is samengesteld, u succès toe te wenschen bh' den wedstrijd waaraan ge zoo aanstonds zult deelnemen."

Ik wendde mij dadelijk tot den bezoeker, drukte hem warm de hand en dankte vriendelijk v^or de mh' kenbaar gemaakte sympathieke gevoelens. Hh' beantwoordde mh'n shake-hand en ging blijkbaar voldaan heen, na zijn erkentelijkheid aan mh'n welwillenden tolk te hebben betuigd. Hij drukte er zelfs zijn leedwezen over uit dat hh' hem geen honorarium voor zijn uitstekende diensten kon aanbieden.

Het ware van de zaak hoorde ik eigenlijk pas na de match. Breyer, die alles trachtte te vermijden wat ook maar eenigszins op mijn zenuwen zou kunnen werken, had er handig ge»