is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na mijn hoek te hebben bereikt, hielp Descamps mij, zooals dit gebruikelijk was, bij het bevestigen van mijn bandages en bij het aantrekken van mijn handschoenen. Hh' deed dit alles wijselijk zeer langzaam, zoodat ik goed gelegenheid had mijn tegenstander eens op te nemen. Ik zag dat deze niet kalm was, waarvan ik fluisterend mededeeling deed aan Descamps, daarbij tevens opmerkend dat de man dien men mij had afgeschilderd als een model van koelbloedigheid — dus geheel in tegenstelling met Bombardier Wells — in werkelijkheid zeer gevoelig moest zijn. En vol vertrouwen, als naar gewoonte, antwoordde Frangois met volkomen zekerheid in zijn toon: „Twee ronden op zijn hoogst".

De heer B. J. Angle, de bekende Engelsche sportsman, die als scheidsrechter optrad en die — dit zn' ter loops medegedeeld — de Fransche taal goed machtig was, gaf ons enkele korte aanwijzingen, waarna dè slag op de gong volgde.