is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van een twintig a dertig landgenooten, die voor deze gelegenheid het Kanaal hadden overgestoken, had ik de hulde van het Engelsche publiek in ontvangst te nemen, nadat ik op zoo afdoende wijze de hoop van hun kampioen had verijdeld om eens de beste bokser van de wereld te worden.

Een uur later vereenigde ik mjj met eenige goede vrienden aan een allergezelligst souper in de groote zaal van Regent Palace Hötel. Onder hen, met wie ik mocht aanzitten, ontwaarde ik met vreugde de dames Nina Myral en Alice Delysia, de twee lieftallige artisten, wier verschijning zoowel op het Londensche als op het Parijsche tooneel zoo bijzonder gewaardeerd wordt, en verder mijn goede vrienden Chatain, Sée, Faidherbe, Vienne en anderen, die ik maar niet allen noemen zal.