is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn loopbaan als bokser

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangename wijze, te meer daar ze in het geheel niet strookte met de beschrijving die men mij van het Amerikaansche publiek had gegeven. Een dichte menigte wachtte mij nabij de landingsplaats op, en dagen lang waren de kolommen van de couranten gevuld met interviews en artikelen betreffende den „grooten Franschen bokser, die den Oceaan had overgestoken met het eenige doel, den houder van het wereldkampioenschap in zijn eigen land te komen uitdagen." Enkele dagen na onze aankomst werd mij door de pas gestichte International Sporting Club in Commodore Hotel een groot feestmaal bereid, dat voor mh' onvergetelijk zal blijven. Er -zaten meer dan vijftien honderd gasten aan, waaronder alle vooraanstaande persoonlijkheden uit de New Yorksche sportkringen.

Na afloop van het maal gaf ik, op uitnoodiging van den president van de I. S. C, majoor Drexel-Biddle, een boksvoorstelling, waarbij hh'