is toegevoegd aan uw favorieten.

Boven menschelijke kracht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rachel. Geen kleeren verdragen !

Elias. Ze branden mij aan 't lijf. En dan heb ik aanvechtingen .. . ja, om door de lucht te zweven. Ik kan 't je niet beschrijven; maar soms geloof ik dat ik 't zou kunnen Rachel. Maar, Ehas! Elias. Daar is hij ! Daar loopt hij ! Rachel. Wie ? — hij daar ?

Elias. Hij >j 't toch ? Ja, hij is het. Hem hebben ze van morgen hierheen gedragen, ziek I ... O, zoo ziek ; en nu loopt hij ! Je ziet het.

't Gebeurde vandaag, toen Vader voor 't eerst zong. Niemand had verwacht, dat hij zingen zou ; we barstten allen in schreien uit. Toen stond de zieke uit zich zelf op. We

merkten 't niet vóór hij tusschen ons door liep.

Moeder zal ook opstaan, Rachel 1 Ik zie 't voor mijn oogen. Rachel. Ze zal opstaan. Ik verwacht het ieder oogenblik ; maar ik ril er van. Je kijkt me zoo aan, Ehas.

Elias. Ja, — want soms, als je spreekt, is 't me alsof je in verzen spreekt. Ook als de anderen spreken. Rachel. Maar Ehas ! —

Elias. Dan weer — als nu — hoor ik alleen 't geluid, — niet de beteekenis. Want ik hoor tegelijk iets — iets, dat niet gesproken wordt. Rachel. Dat niet gesproken wordt ?

Elias. Meestal, dat Vader roept — me bij mijn naam roept zooals hij gisteren morgen deed ^Bewogen). Hij heeft er een bedoehng meê gehad toen hij mij dien naam gaf. Die klinkt — en klaagt me aan — en met zijn stem. Soms onophoudelijk. Ik word gejaagd ! En soms in eens voel ik behoefte om me in 't grootste gevaar te" wagen. Ik weet zeker, dat ik er behouden uit zal komen. Neen, wees maar niet bang ! Hier is immers geen gevaar.

Rachel. Ehas, kom hier bij me in Moeders kamer zitten Daar bij Moeder is rust.

Elias. Dat kan ik niet. Rachel, antwoord mij voor God ' — onderzoek je laatsten, kleinsten twijfel en antwoord me : Is dit een wonder, wat we hier beleefd hebben ? Rachel. O God, Elias, waarom altijd weer dit zelfde l Elias. Maar is 't ook niet verschrikkelijk, dat de twee eenigsten, die misschien nog twijfelen — zijn kinderen zijn ? Ik zou mijn leven geven om nu zekerheid te hebben.