is toegevoegd aan uw favorieten.

Boven menschelijke kracht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat als bier 't wonder verschijnt — dan zijn er duizenden hier op deze vergadering, die wij niet zien. Als wij er maar bij mogen zijn! Als dat maar mag. Stel je voor, zóó iets groots te beleven, zóó groot, dat „allen, die het zagen, geloofden !"

Daarvan zouden wij getuigen mogen zijn, jij, jij en ik ? —

Dat is te veel; dat kan niet mogelijk zijn.

Maar is dat mogelijk, — dan zijn er gelijk met ons, broeders, — wij zoo zwak, zoo klein van geloof, zoo liefdeloos als wij zijn . . .

Allen. Ja, ja !

Bratt. Dan zijn er toch met ons geen anderen, die zóó begenadigd zijn ; dan moeten wij, onwaardigen, geroepen zijn. (Diepe ontroering.) En als ik uitzie over dit ingesloten, kale dal aan het fjord, waar de meeuwen krijschen, en denk : „Het Godsrijk begon in een vruchtbare streek aan den grooten weg in de zonnelanden," — welk een getuigenis als het hier weer opkwam in zijn volle grootheid, in een afgelegen, armoedig dorpje bij het eeuwige ijs. Falk (staat doodsbleek op en fluistert): Ja, ja! Verscheidenen. Ja, ja!

Bratt. Dan is 't me alsof alles samenwerkt, en of 't wonder komen moet. (Allen zijn opgestaan.)

De Bisschop (zacht): O, als het eens kwam! Als ik oude man, 't zien mocht!

Blank. Ja, als wij nu werden opgenomen, in 't groote geloof!

Niet omdat we verdienen het te zien ; maar omdat wij er zoo'n behoefte aan hebben. (Hij knielt f. kort daarna ook anderen.)

Bratt. Omdat dit geheele geslacht er behoefte aan heeft. Altijd sterker behoefte, iedere nieuwe tijd. Omdat het beloofd is. Omdat het hier wezen moet, als het bestaat, (knielt). Zijn geloof moet het kunnen bereiken. Zijn geloof is het grootste op aarde ! En 't geloof kan het. Ja, dat kan het.

Allen. Ja, dat kan het, dat kan het. Bratt. Als dat het niet kon, dan was 't alles onmogelijk.

Dan was 't andere ook niet waar. Was dan in dit alles niet iets grenzenloos' . . . ? — Iets boven mensehelijke kracht ? . ~