is toegevoegd aan uw favorieten.

Boven menschelijke kracht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Falk. Dat heb ik gedaan. Ik spreek noch den rijken, noch den armen naar den mond.

De ruwe stem. Ja. maar we wille dat dorniné's-gezeur hier nou niet hoore !

Vrouwenstem (van de hoogte, rechts): Jij moest liever luisteren, jij smeerpijp! Want jij bent de gemeenste kerel in de heele hel.

De ruwe stem. Och, hou je bek, varken ! Falk. Die krachten daar... Als de wanhoop er bij komt kun jullie ze beheerschen ? Niet meer dan de zee daar Nu wil ik jullie vertellen — (want ze zijn bij mij gekomen) dat er ook onder jelui zijn, die graag weer aan 't werk zouden gaan . . .

Per Stua. Ja, late ze 't es probeere.

Verscheidenen (na elkaar): Is dat waar ? — Is dat waar ?

Falk. Ja, dat is waar.

Bijna allen. Ja, late ze 't es probeeren ! (Geweldige beroering.)

We zulle ze wel krijge! Wie zijn et ? Zeg et. (Eindelijk, uit één mond): Zeg et dan. zeg et dan! Falk. Nu denk jullie aan geweld ! Als jullie ze kende zou je geweld gebruiken tegenover hen ! En dan ben julhe ook met ver meer van moord ! (Groote stilte.) Dan zouden velen van julhe levenslang ongelukkig worden. En hun kinderen en hun arme vrouwen .. . Blinde Anders. Dat is waar!

Hans Braa. Zij daarboven hebben de verantwoording! Falk. Ja, als jelui ze dat kon doen voelen, dan . Per Stua. Dat sullen ze voelen. Aspelnud. De dag komt wel, dat ze het voelen. Falk. Daar kun jelui niet op wachten ! Jelui moet ze nemen, zooals ze zijn, de menschen èn de toestanden, 't Water loopt met sneller dan de waterval groot is. Mij komt het voor dat de Heer wil. dat julhe je zult oefenen in geduld, dan zal Zijn ure komen. Dikwijls als wij die 't minst verwachten De ruwe stem (links van boven.) Wat satan ! hou nou op ! Falk. Je komt niet ver met den satan aan te roepen, vrienden ! Je zult je moeten wenden tot Hem, die lankmoedig Zijn zon laat opgaan over boozen en goeden Vrouwenstem (boven links.) Daar komt Bratt! \ erscheidene stemmen. Is ie daar ? Hans Braa. Ja. hij beloofde vandaag te komen.