is toegevoegd aan uw favorieten.

Boven menschelijke kracht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De arbeid, die verzamelt, is vroeger bij voorkeur gedragen door de groote grondbezitters, en door de groote gilden ; die machtigen hebben de maatschappij opgebouwd. De krijgslieden hebben gedeeltelijk meê-, gedeeltelijk tegengewerkt. De priesters ook. Gedeeltelijk meê-, gedeeltelijk tegengewerkt.

Maar wij zijn de erfgenamen van den adel en van de gilden. In den nieuwen tijd vertegenwoordigen wij den georganiseerden arbeid. Wij zijn nu de stichters van de groote fortuinen. Door ons wordt stad en land gebouwd ; van ons leven de arbeiders. Van ons komt het Welvaren, dat wetenschap en kunst productief maakt (langdurige, stormachtige ovaties.) Zoolang wij over de groote en de grootste fortuinen beschikken, is ook datgene wat daardoor geschapen wordt individueel, frisch en rijk aan schakeeringen. Ieder volgt zijn eigen smaak, en elk vindt het zijne.

Maar stelt U nu voor — inplaats van ons — één geheel, — gemeente of staat. Eén enkele besteller, één kooper, één enkele smaak dus. Ook één enkele factor, die de waarde bepaalt. Dat werd eenvoudig een hel! 't Aardsche leven zou zoo vervelend worden als een Zondagmiddag van een jaar lang. (Gelach.)

De menschen werden eindelijk zóó gelijk, dat we geen verschil zouden zien, of we in den eenen mierenhoop of in den anderen leefden — behalve misschien in de manier waarop we aan elkaar snuffelden. (Gelach.) Ofschoon ook dat op 't laatst wel op dezelfde manier zou gaan. Hê ? (Opnieuw gelach.)

Als de anderen ons toeroepen, dat de meeste stemmen gelden, en dat zij in de meerderheid zijn, — dan antwoorden wij : „De insecten zijn ook in de meerderheid." (Bravo! Bravo!). Als hier ooit zulk een meerderheid de macht in handen krijgt — door verkiezingen of op een andere manier — een meerderheid dus zonder de traditie van de heerschappij, zonder hoogheid en behoefte aan schoonheid, zonder de eeuwenoude, beproefde, met orde in 't groot en in 't klein, dan zeg ik kalm maar beslist: hier met de kanonnen ! (De toehoorders staan op en applaudiseer&a. Met luid geroep dringen ze zich om hem heen.)

Holoër. En nu, mijne heeren, begint het feest! — (Hij keert zich om en drukt op een knop. Op hetzelfde oogenblik hoort men het eerste van de drie schoten en tegelijk begint een groot