is toegevoegd aan uw favorieten.

Boven menschelijke kracht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weer anderen. Ja, dat moet hier zijn. Veel stemmen. Ja hier. Zeker hier.

Mo {barst in lachen uit.) Waarom dacht ik daar niet eerder aan ? Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha!

(Hij vliegt naar een van de vensters en voor iemand het verhinderen kan, springt hij er uit.)

Verscheidenen (loopen naar het venster en wijken ontzet

achteruit.) Verbrijzeld op de steenen ! Verbrijzeld !

(Ze roepen het anderen toe, die het niet zagen : We hooren :

„Vreeselijk !" „Wat moet er van ons worden?" Een tweede

wil uit het raam springen. We zien daardoor gevecht ontstaan.)

Holger (met aplomb.) Weest voorzichtig. Vertwijfeling is

besmettelijk! (We hooren verscheidenen herhalen : „Ja, ja,

dat is besmettelijk." „Weest voorzichtig.")

Probeert het onvermijdelijke met waardigheid te dragen.

Wij allen moeten eenmaal sterven. En op deze manier zal

onze dood meer uitrichten voor de orde in 't land, dan één

van ons in 't langste menschenleven doen kan.

Menschen, die zóó iets doen kunnen, krijgen namelijk nooit

de macht in handen ! Denkt daaraan.

Daarom moeten we gelukkig sterven. Onze dood zal onzen

burgers die verontwaardiging en dien moed geven, die nu

alleen nog de maatschappij redden kan. Leve de maatschappij!

(De heele vergadering roept dat mee. Juist als het stil wordt,

hoort men het akelige lachen buiten, rechts.)

Een van allen (oogenblikkelijk.) Hij is 't natuurlijk. (Hij

loopt naar den kant van waar het gelach komt.)

Verscheidenen. Hij is 't. (Weg.)

Velen. Hij is het. Pak hem. (Weg.)

Allen. Hij is het. Pak hem. Sla hem dood !

(Allen af, rechts, met wilde vaart. Blom achteraan, kalm loopend.)

TWEEDE TOONEEL

Holger, Anker en Ketil blijven achter.

Ketil (tegen Holger. Ze weten niet meer wat ze doen. Holger (die ze heeft nagezien.) Ja, ze willen 't ontloopen. Natuurlijk.

Anker (week.) Nu, vrienden, nu blijft ons niets anders

over dan ons toe te vertrouwen aan Gods barmhartigheid. Ketil. Ja, doe dat. Vadertje. Ik ben een oud zeeman. Ik heb al meer den dood in de oogen gezien.