is toegevoegd aan uw favorieten.

Justijn de Martelaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daardoor niet te laten weerhouden, gedachtig aan de ongelijke mate van belangstelling bij dilettanten en vakgenooten. Den laatsten zal het zeker welkom zijn, als hun de voorloopige oriënteering in von Otto's verzameling van Justiniana door vertaling gemakkelijk wordt gemaakt. Zoo moge dan No. XXXII aan de onderstelde behoefte te gemoet komen. Deo volente zal het volgende jaar met een deeltje van gelijken omvang al het echte en onechte, dat op naam van Justinus staat, in vertaling compleet kunnen zijn.

Uitvoerige bespreking van de verschillende artikelen in deze Inleiding mag overbodig geacht worden. Bij den aanvang van elk nieuw nummer zal daarover in een noot telkenshet meest noodige worden gezegd.