is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL.

Dit beduidt de vervolging tegen de gemeente van de zgde der heidenen die nog in het ongeloof blijven. Maar hg' die dit een en ander leed-) hoopte dat er vergelding wezen zou ten aanzien van wie (hem) beoorloogden. Maar door middel van wat vergelding ? Vooreerst door middel van het toevlucht-nemen tot de denkbeeldige steenrots *), en ten tweede door middel van het vinden van het ezelskaakbeen. Zinnebeeld van het kakebeen voorts is het lichaam van Christus.

Zie bij XXXIX.

XLI.

Door steeds die het waardig zgn te zegenen, en nooit te vloeken die het niet verdienen, zullen ook wg' de heerlgkheden en het koninkrijk Gods deelachtig worden.

Uit een Vaticaansch handschrift, aldaar aangehaald èx tbr iun&tuo* van Irenaeüs. Stieren denkt aan Terwarring met de Verschillende verhandelingen (iiaUttt) of de Aanwijzing (ixtówfo) van het apostolisch geloof. Wat den inhoud betreft vergelijke men n° IX.

XLII.

Door de prophetie werd daarin te kennen gegeven, dat het volk, overtreder geworden, door de banden van zgn eigen zonden gekneld zal worden. Doch het van-zelf-losgaan zijner boeien geeft te kennen, dat het na zich bekeerd te hebben weer losgemaakt zal worden uit de boeien der zonde 8).

Zie bij XXXIX.

XLIII.

Het is niet licht een door dwaling bevangen ziel tot een andere overtuiging te brengen.

Zie hg' XXXIX. Harvey denkt, zonder opgaaf van reden, aan het tractaat Over het Achttal.

') Simson. Verg. XXV. ') 1 Cor. 10:4.

s) Verg. Ezechiels banden, 3:85; 4:8. Stieren vond het fragment aangehaald in verband met Simsons banden, Richt. 15:13.