is toegevoegd aan uw favorieten.

Irenaeus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nissen met dieperen zin (46). De Zoon zichtbaar God (47). Ps. 110 (48). Jes. 45:1; Ps. 3:7, 8 (49). Jes. 49:5, 6 (50). Verklaring (51). Verdere schriftuur-plaatsen als prophetieën (52). Jes. 7:14—16; Emanuël; Jes. 61:1 (53). Jes. 66:7; 9:5 (54). Raadsman (55). Jes. 9:4—6 (56). Gen. 49:10, 11 (57). Num. 24:17 (58). Jes. 11:1-10 (59). Verklaring (60; 61). Amos 9:11 (62). Micha 5:1 (63). Ps. 132:10-12 (64). Zach. 9:9 (65). Samenvatting (66). Jes. 53:4; 29:18; 53:3—6; 26:19 (67). Jes. 52:13— 53:5; Ps. 38:18?; Jes. 50:6; Elaagl. 3:30 (68). Jes. 53:5, 6, 7, 8 (69). Jes. 53:8, 10 (70). Klaagl. 4:20 (71). Jes. 57:1, 2; Ps. 21:5 (72). Ps. (3:6 (73). Ps. 2:1, 2 (74). Ps. 89:39-46 (75). Zach. 13:7 (76). Hos. 10 :6 77). Apocr. (78). Jes. 65.-2; Ps. 22:17, 15, 21; 119:120; Deut.28:66(79). Ps. 22:18, 19 (80). Jer. 32:6 vgg.; Zach. 11:13 (81). Ps. 69:22 (82). Ps. 68:18, 19 (83). Ps. 24:7 (84). Ps. 110:1; 19:7a, 7b (85).

Waarde der prophetie. Het werk der apostelen. Jes. 52:7; 2:3; Ps. 19:5 (86). Geloof en liefde. Jes. 10 : 22, 23; Rom. 13:10, 8; Mare. 12:30 (87). Hemelvaart. Jes. 50:8, 9; nieuwe naam, Jes. 65:15, 16; verlossing, Jes. 63:9 (88). De wet, Rom. 10:4. Nieuw leven, Jes. 43:18—21; Roeping der heidenen, Joel 2:28 (89). Letter en geest, Jer. 31:31—34 (90). Roeping der heidenen, Jes. 17: 7, 8 (91). Hunne bekeering, Jes. 65:1 (92). Een heilig volk, Hos. 1:10; 2:22; Ezech. 36:26—28 (93). Synagoge en gemeente, Jes. 54:1; 4:1 (94). Verharding van Israël, Dent. 28:44; 32:21; vervanging door heidenen (95). Overbodigheid der wet (96). Jezus Christus. De verlossing, Baruch 3:29—4:1 (97).

Aanspraak aan Marcianus (98). De ketters, Jes. 1:30 (99)- Waarschuwing tegen hen (100).