is toegevoegd aan uw favorieten.

Wildvogel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze poseert voor mij in het blauwe kabinet, want natuurlijk is er een blauw kabinet op Öslott De zijde van de meubelen is inderdaad hemelsblauw in dit kabinet, en dat blauw harmonieert voortreffelijk met de blauwe oogen van de barones.

Ze zit voor mij aan het venster in een leuningstoel met vergulde sflnxhoofden, zoo dat het daglicht haar van ter zijde beschijnt, 't Is een helder, frisch daglicht, dat den aureool doet glanzen, ik bedoel den aureool van haar heerlijk, licht haar.

De jonge barones is altijd in 't zwart gekleed, behalve in den zomer, wanneer ze wit draagt. Voor mij poseert ze in 't wit.

Heel jong is ze eigenlijk niet; ze gaat al een heel eind in de dertig, maar ze heet de jonge barones in tegenstelling met haar schoonmoeder.

Droevig is de geschiedenis van de jonge barones. Elsa Vallander heeft ze mij onlangs verteld. Elsa is een dame van onbepaalden leeftijd en onbepaalde positie op het kasteel. Zij schijnt haast een logé voor levenslang op Öslott te zijn, een vriendin van de heele familie, op één leeftijd met de ouden zoowel als met de jongen. In verschillende familiën bestaat zulk een vrouwelijk persoon, die men tot den inventaris kan rekenen. Ze leeft geheel met de familie mee, brengt overal gezelligheid aan, is nergens in den weg, weet overal mee te helpen, is vroolijk en spraakzaam, deelnemend en voorkomend. Men begrijpt terstond, dat ze van tijdelijk