is toegevoegd aan uw favorieten.

Wildvogel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms door haar levendigheid verlokken tot drukke gesprekken, waarbij hij blijk gaf van groote ervarenheid, heldere gedachte en warm gevoel, doch niets deelde hij mee aangaande zijn verleden of zijn persoonlijke omstandigheden.

Mevrouw Beata vernam niets anders dan dat hij man van zaken was geweest, voor hij predikant was geworden, en dat dit zijn eerste plaats was.

— Waarom ben u dominé geworden? kon ze zich niet weerhouden te vragen bij zekere gelegenheid.

Hij draalde een oogenblik met het antwoord, en mevrouw Beata kleurde; ze voelde in die lichte aarzeling een verwijt wegens indringerigheid, ofschoon niets in zijn voorkomen aanduidde, dat hij het zoo opnam.

— Ik voelde behoefte aan het recht, dat het ambt geeft, om de menschen te kunnen naderen met de hulp, die ik zelf ontvangen had, antwoordde hij.

Mevrouw Beata brandde van verlangen om meer te vragen, doch een geringe terughoudendheid in zijn toon, waarvan hij zelf zich niet bewust was, plaatste een grens voor nader navragen. En zoo groot was het respect, dat hij inboezemde, dat niet eens Beata het waagde, die onzichtbare en toch bemerkbare grens te overschrijden.

En toch, ondanks haar vergeefsche pogingen, wilde Beata niet eens voor zich zelf weten, dat ze de nederlaag geleden had, maar bleef ze zich inbeelden, dat ze de vertrouwelinge van den kluizenaar was. Het kwam daarvandaan, dat hij gaarne haar gezelschap zocht en soms heele tijden zwijgend