is toegevoegd aan uw favorieten.

Wildvogel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar op die bank was altijd de bekommerde welkom. Daar kon hij vrij zijn hart uitstorten zonder gevaar te loopen, dat een ander dan de kluizenaar hem hoorde, want, Stina. zijn huishoudster, was hardhoorend, en bovendien niet slim genoeg om een gesprek te begrijpen, waarvan ze maar enkele woorden te hooren kreeg. Wat zij verstaan zou, moest haar wel goed ingeprent worden.

Waarom de kluizenaar Stina tot huishoudster had genomen, dat kon niemand begrijpen, of het moest wezen omdat ze zoo ellendig was. Ze had in een hutje gewoond, en met bezembinden den kost verdiend, totdat de kluizenaar haar vond en tot zijn huishoudster aanstelde. Iedereen profeteerde, dat hij dat werk van barmhartigheid weldra zou moeten opgeven, doch iedereen bleek een valsch profeet te zijn. Löwing kende de menschen, en hij had bij Stina mogelijkheden ontdekt, waaraan geen mensch had gedacht. Hij sprak over haar met een flinke en welwillende boerenvrouw, bij wie bij in den eersten tijd in den kost was geweest, en deze deed hem het genoegen, Stina te onderwijzen. En wat Stina eenmaal begrepen had, dat zat er vast in. Toen ze verstaan had, wat van haar gevorderd werd voor het loon,, dat ze ontving, toen verrichte ze trouw haar werk, en een meer gewillige dienares dan Stina had de kluizenaar nooit kunnen krijgen.

Dat Löwing Stina tot huishoudster nam, dat gebeurde in den eersten tijd van zijn verblijf op het eiland, en de menschen leidden er uit af, dat bij een zeldzaam ruim hart moest