is toegevoegd aan uw favorieten.

Wildvogel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de klas der kleintjes, waar hij tot Agnes' ontzetting naast Sonia op de bank plaats nam om ook mee te luisteren.

Agnes moest wel doorgaan, en ze deed het met moed, al was in het begin haar stem ook onzeker en haar wangen heet. Ze herinnerde zich. wat de kluizenaar haar eens had geantwoord. tc*n ze hem klaagde, dat ze het verschrikkehjk vond, wanneer volwassen menschen naar haar kwamen luisteren.

— U moet bedenken, had hij gezegd, dat Hij, van wien u aan de kleinen vertelt, u hoort en ziet, en dan vergeet u de toehoorders wel.

Agnes volgde nu dien raad, en zij overwon haar beschroomdheid. Haar stem werd vaster, en haar geest kwam meer dan gewoonlijk onder de bekoring van haar onderwerp. En daardoor kreeg ze de kinderen mee.

Wolfert zat met zooveel belangstelling te luisteren, dat het hem eerst op den terugweg te binnen kwam, waarvoor hij eigenlijk vandaag naar de Zondagsschool gegaan was. Nu hij er aan dacht, bleef bij opeens stilstaan — hij hield namelijk met Bernard een wedloop om een eekhoorntje bij te houden, dat boven in de takken van boom tot boom sprong.

Hij wachtte zijn vader op. die langs den boschweg kwam met Agnes en Sonia.

én Papa. ik heb nog niet vernomen, wat heiligen zijn, zei hij verwijtend, toen ze hem ingehaald hadden.

y Heiligen! herhaalde de dokter, die het gesprek met Wolfert reeds vergeten had.