is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het schutbl.: „Pertinet regularibus in traiecto". — Samengeb. met nr. 181.

150. Boethius, AniciusManliusSeverinus, De consolati-

one philosophiae, cum commentario Pseudo-T h o m a e de A q u i n o. Neurenberg, Ant. Koberger 10 Nov. 1476. 2°.

X. 2o. 52

Type 2. — HC* 3370. — BMC II p. 413. — Peddie I p. 114. — Peil. 2513. — Pr. 1971.

Op het 1ste schutbl.: „Liber domus fratrum sancti Hieronymi in traiecto" Op het laatste bl.: „liber domus clericorum s. iheronymi in traiecto". — Samengeb. met nr. 331. — In den catalogus van 1608.

151. Boethius, Anicius Manlius Severinus, De consolati-

one philosophiae. [Latijnsch—Nederl. tekst.] Gent, Arend de Keysere 3 Mei 1485. 2o. . X. 2o. 4

Typen 3, 4. — HMT 113 (99) d, e, en 114 (99) a, b. — HC 3400. — CA 333. — Peil. 2545. — Pr. 946L — Versierd met roode en blauwe initialen, waaruit zich capillair ornament ontwikkelt, en met 4 miniaturen, ter grootte van »ƒ bl., N. Ned. einde 15e eeuw, op fol. 1, 99, 190 en 285. Zie J. Hintzen, De geminieerde hss. der Utr. universiteitsbibliotheek (Het Boek X-1921 bl. 12 vlg.). — Verg. de afbeelding van een andere miniatuur in een B-codex der XVe eeuw in: Durrieu, La miniature flamande. Brux. 1921, pl. 69. — Zie over het begin der tabula de aanteek. bij CA 322. Dit exemplaar is gelijk aan dat der-Kon. Bibl. (Bl. 359b r. 5: by my Arend de keysere (Campb.: Keysere).

Op het 1ste schutbl.: „Donum D. Joannis de Milaen Canonici S. Mariae Trajectensis. XXIX0 Septembr. 1677". Joa. de Milan [Visconti], Kanunnik van O. L. Vr. te Utr. * 1622, f 1699. — Voor een andere vertaling zie: Catal. cod. mss. biblith. Ultraject. 1-1881 nr. 1335. — In perkamenten Ned. renaissance-stempelband, waaraan de linten ontbreken.

152. Boethius, Anicius Manlius Severinus, De consolati-

one philosophiae cum commentario Pseudo-Thomae de A q u i n o. Keulen, Hei. Quentell 31 Oct. 1493. 4°. min.

X. 4o. 731

Typen 3, 6, 7. — Rubr.y. — Titelhoutsn. I. — HC* 3384. — BMC I p. 278. — Peddie I p. 184. — Peil. 2435. — Pr. 1318. — VK 263. Op het titelbl.: „liber fratrum domus sancti martini In Wesalia". Dit klooster is gesticht 1435 en opgeheven 1543. Lager: „Ex dono Ev. Pollionis". Zie over hem de aanteek. bij nr. 49. — Samengeb. met nr. 572, 639 en 744.

153. Bonaventura, Itinerarius mentis in deum. Breviloquium in sa-

cram scripturam. [Keulen, Arn. Therhoernen c. 1472]. 4<>. min.

E. 4o. 1221