is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het schutbl. van het le dl.: „Hunc llbrum legavit nobis carthusiensibus extra muros civitatis traiectensis venerabilis dominus Johannes foyt ecclesie maioris traiectensis canonicus". — Joh. Foeyt, kanunnik van S. Salvator (Oud-Munster) te Utrecht, was 1465 curator der St. Nicolaaskerk te Utrecht.

— Tweede exemplaar. 4 dln. E. 2°. 328

Bl. 1—98 van P. V. (de tabula) is geplaatst voor P. I., en het vervolg achter P. IV. Met versierde ingeteekende beginletters. Op bl. la van alle deelen: „Bibliothecae R. P. Beggardorum Traiectensium" (Maastricht). — Uit de Maastrichtsche collectie. — In oorspr. herstelde kloosterbanden met rosetten, wapens en legenden, waaraan de sloten ontbreken; zie de beschr. en afb. der bandstempels in HulshofSchretlen p. 13, pl. VIII. — In den catalogus van 1845.

157. Bonaventura, Regimen conscienüae vel parvum bonum. [Ace.]

Methodius, De regnis gentium et novissimis temporibus certa demonstratio christiana. Bonaventura, Tractatus de praeparatione ad missam. [Keulen, Ulr. Zeil. c. 1475.] 4o. min. E. 4o. 1131

Type 2. — B. p. 653. — HC* 3498, 11124. — BMC I p. 193. — Holtrop II 56—58. — Peddie I p. 118. — Peil. 2649. — Pr. 886. — VK 275. Samengeb. met nr. 3, 77, 125, 574, 617, 619 en 621.

158. Bonaventura, Sermones de tempore et de sanctis. Zwolle [Pt.

van Os] 1479. 2<>. E. 2o. 209

Type 2. — HMT 89 (77) c. — HC 3512. — CA 336. — Peddie I p. 119. — Peil. 2654. — Pr. 9122. — Van dezen druk bestaat een zgn. dubbeldruk. Zie Zentralbl. f. Bibliothekswesen XX-1903 p. 376 vlg. Op het schutbl. en op bl. 11: „Liber monasterii sancti pauli in Traiecto inferiori". .— In oorspr. led. stempelband, waarvan de stempels zijn afgeb. bij Hulshof-Schretlen pl. I 10, 13, 15, 16. — In den catalogus van 1608.

159. Bonaventura, Stimulus divini amoris. Parijs, Geo. Mittelhus

4 April 1493. 8<> min. F. 8o. 6951

Typen 1, 2. — Rubr.0 . HC 3480. — Holtrop II 611. — Peddie I p. 118. — Peil. 2662. — Bl. 1—40 ontbreken.

Volgens Hurter 11-1906 kol. 327 is de Stimulus waarschijnlijk niet van Bonaventura. In dezen stimulus is de kortere Stimulus van J a c o b u s Mediolanensis geheel ingevoegd; zie hierover: Bibliotheca franciscana medii aevi IV (1905) VII—XIII, en Bonaventura, Opera omnia, X (Quaracchi 1902) p. 23. — Samengeb. met nr. 161 en Henr. Herpf, Directorium aureum.... [Keulen] 1513. — In den catalogus van 1845.

160. Bonaventura, Tractatus de corpore Christi. [Keulen, Hei.

Quentell] 1499 [1491?] 4o. Hs. 307