is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cyrillus, Epistola de miraculis Hieronymi etc. [Blaubeuren, Korn. Mancz] z. j. 4o. 175, Q 37

Type 1. — H* 6718. — BMC II p. 564. — Pr. 2653. — BL 66 (□) ontbreekt.

Op het laatste bl.: „Anno Domini nostri Jesu Christi 1672 pro restauratione dedit florenum Joannes Georgius Pistor capellanus S. Jacobi minoris Gamundiae Suev..." (Schwabisch Gmünd a. d. Rems). — De brieven zijn niet van Eusebius, Augustinus of Cyrillus, zie BHL 3866, 3867, 3868.

218. Eusebius Pamphilus Caesariensis, Historia ecclesiastica [latine] interprete R u f i n o. Mantua, Joh. Schall Juli 1479- 2°- H. 2o. 2361

Type 3. — H* 6711. — Peddie U p. 242. — Peil. 4638. — Pr. 6908. Op het voorplat: „Florentius Thin me possidet". (Deze was pensionaris van Utrecht, f 1590). Op het schutbL: „liber Bernardi de haerlem canonici traiectensis". (Deze was kanunnik van S. Salvator of Oudmunster, in 1524 decretorum doctor" in het Generaal kapittel, vice-deken 1515—1530). Op het le blad: „Ex donatione Pollionis". Zie over hem de aanteek. bij nr. 49. — Samengeb. met nr. 192.

Tweede exemplaar. H. 2<>. 1231

Samengeb. met nr. 100. — In den catalogus van 1670.

Eusebius Pamphilus Caesariensis, Legenda S. Silvestri Papae. — Zie: Johannes de Turrecremata, Tractatus contra principales errores Machometi et Turcorum.

Exempla virtutum vitiorum que. — Zie: Nicolaus de H a na pis.

Expositio symboli contra Jovinianum. — Zie: R u f i n u s, T yrannius.

Farrago. — Zie: Alexander Hegius.

Fasciculus temporum. — Zie: Rolevinck, Werner.

Felinus Maria Sandeus. — Zie: Sandeus, Felinus Maria.

219. Feüx Hemmerlin, Variae oblectationis opuscula et tractatus. [Straatsburg, Joh. (Reinhard gen.) Grüninger na 13 Aug. 14971- 2o- B. 2o. 113