is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Type 5. — HMT 29 (39) 1. — HC 2954. — CA 854. — MMW II 218. — Peddie II p. 297. — Peil. 5371. — Pr. 8856. In perkamenten band.

263. Gregorius I, Moralia sive expositie- in Job. [Keulen, Conr. Winters von Homborch voor 20 Sept, 14797] 2o. G. 2o. 337

Type 1. — HC* 7927. — BMC I p. 246. — Peddie II p. 297. — Peil. 5377. —Pr. 1177. — VK 508. — De datum volgens BMC.

Uit het kapittel van S. Maarten (van den Dom) te Utrecht.

264. Gregorius I, Moralia seu expositio in Job. Bazel, Nic. Kessler 1496. 2o. G. 2o. 272

Typen 1, 27, 67, 117. — Drukkersmerk. — H* 7934. — BMC III 772 (pl. XXHI). — Peddie U p. 297. — Peil. 5381. — Pr. 7690. Op het titelbl.: „Liber godefridi Jacobi de gravia et post mortem- eius habebunt cartusienses extra traiectum". Op het achterschutbl.: „Iste liber pertinet ad cartusienses prope trajectum ex testamento godefridi iacobi vicarii ecclesie sancti martini". — In oorspr. led. stempelband, waarvan de stempels zijn beschr. en afgeb. bij Hulshof-Schretlen p. 8, pl. II 14—17, 20; de sloten ontbreken.

265. Gregorius I, Pastorale. Venetië, Hieron. de Paganinis 13 Dec.

1492. 8o. 214. F. 49

Type 2. — HC* 7986. — Peddie II p. 298. — Peil. 5390. — Pr. 5466.

266. Gregorius I, Pastorale. Parijs, U. Gering en B. Rembolt 18 Juli

1498. 8o. G. 4o. 91

Type 4, titeltype (2 r. = 11 m.M.), en een grooter type (M = 5 m.M.). — Rubr. «. — Drukkersmerk II. — HC* 7989. — Holtrop n 602. — Peddie II p. 298. — Peil. 5393. — Pr. 8307.

Op het titelbl.: „Sum cartusianorum prope Ultraiectum". Op bl. 2a: „Cartusiani prope Vltraiectum hunc sibi librum vendicant". — Samengeb. met Gregorius I, Homiliae. Parijs 1502. — In den catalogus van 1608.

267. Gregorius Dl, Decretales. [Straatsburg, Hei. Eggestein c. 1472]. 2o. maj. L. 2o. 224

Typen 2, 3. — HC* 7996. — BMC I p. 70. — Peddie II p. 299. — Pr. 273. — Dateering volgens CoUijn, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Bibliothek in Stockholm (1914) I 484. — Blad 199, 283, 312 en 386 (alle □) ontbreken. Met geschreven alphabet. index.

Op het voorlaatste blad: „Pertinet ad librariam domus sancti iheronimi in traiecto ex legatione venerabilis viri domini heinrici de ruremondis