is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

367. Johannes (a Deo) Carthusiensis, Nosce te, Heidelberg,

[drukker van den Lindelbach (Hei. Knoblochtzer) na 6 Juli 1489]. 4o. Hs. 260

Type 5 en een titeltype (niet bij Habler). — Rubr.«. — HC* 9389. — BMC III p. 670. — Pr. 3131. — Zie over den drukker de aanteek. bij BMC III p. 670, en Voulliéme, Die deutschen Drucker des XV. Jahrh. (1916) p. 52.

Uit het Regulierenklooster te Utrecht, zooals blijkt uit de bandversiering. Zie de aanteek. bij nr. 10. — In oorspr. led. stempelband zonder sloten, waarvan de stempels zijn beschr. en afgeb. bij Hulshof-Schretlen p. 5, pl. I 4, 8. — Samengeb. met hs. 260.

368. Johannes Cassianus, Collationes patrum. [Brussel, Broe¬

ders der gemeenen levens c. 1476—1477], 2°. E. 2°. 1461

Type lb, — HMT 62 (74) a. — HC 4561. — CA 399. — MMW II 36. — Peddie n p. 157. — Peil. 3339. — Pr. 9335.

Uit het Karthuizerklooster te Utrecht. — Samengeb. met nr. 752. — In den catalogus van 1608.

369. Johannes Cassianus, De institutis coenobiorum, de origine,

causis et remediis vitiorum, de collationibus patrum. Bazel, Joh. Amerbach 1497. 4o. F. 4o, 397

Typen 11, 16, 19 en een Grieksch type. — HC 4564. — BMC III p. 758. Holtrop II 843. — Peddie II p. 157. — Peil. 3338. — Pr. 7611. Op het voorste schutbl.: „Libellus iste jure pii doni pertinet fratribus cruciferis conventus nostri Traiectensis" (Maastricht). Op het titelbl.: „Liber patrum Crucigerorum Traiectensium"; op het achterste schutbl.: „Sanctissimus pater Cassander". — Uit de Maastrichtsche collectie. — In den catalogus van 1845.

Johannes Chrysostomus. — Zie Chrysostomus, Johannes.

370. Johannes Contractus (de Korte), Sermones de tempore et de sanctis per totum annum una cum Communi sanctorum et cum aliquot aliis sermonibus. Keulen, Joh. Koelhoff [c. 1478]. 2o. E. 2o. 294

Type 6. — HC 5676. — BMC I p. 222. — Holtrop II 180. — Peddie II p. 194. — Pr. 1040. — VK 345.

Op bl. la: „Pro conventu fratrum minorum In sancto trudone". Op bl. 2a: „Bibliothecae fratrum Minorum Trudonensium". Zie de aanteek. bij nr. 39. — Uit de Maastrichtsche collectie. — In den catalogus van 1845.

Johannes Damascenus, Aphorismi. — Zie: Moses Maim o n i d e s, Aphorismi medici.