is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

563. Ovidius Naso, P., Opera. Venetië, Lazarus de Soardis 3 Maart,

1 April 1492. 2 dln. (1 vol.) 2». X. 2o. 341

Type 1. — Drukkersmerk L — HC 12146. — Pr. 5882. — Bl. 10 en 11 defect.

Op bl. la: „Ex libris Jacobi Voortij". Op bl. la van het 2e stuk van dezen

bundel: „Frater Symon Lindenfels brackenheim professus Mulbront "

(Brackenheim en Maulbrunn zijn plaatsen in Würtemberg, beide in den Neckarkreis). — Samengeb. met nr. 561. — In den catalogus van 1718.

564. Pamphilo S a s s o, Epigrammata, disticha etc. Brescia, Bern.

Misinta 6 Juli 1499. 4o. X. 4o. 712

Type 1 en een Grieksch type (104 m.M.). — Rubr. «*■ — H* 12300. — Pr. 7045.

Op bet titelbl.: „Liber Bernardi Breuynck emptus Bremis pro grossis 10". — Samengeb. met: Ausonius, Opera. Venetië 1501; met op het titelbl.; „Grossos XV1111". — „Liber Bernardi Breuynck". 'Daaronder; „Theodori moltzani liber". — In den catalogus van 1670.

Passio Petri et Pauli. — Zie: Marcellus.

Passionael. — Zie: Jacobus de Voragine.

Paulus Burgensis. — Zie: Paulus a S. Maria.

565. Paulus de Castro, Consilia et allegationes. Neurenberg, Ant.

Koberger Oct. 1485. 2o. L. 2o. 7731

Typen 8, 9. — HC* 4641. — Peddie II p. 159. Samengeb. met nr. 103.

Paulus (Warnefridus) Diaconus. — Zie: Homüiarius doctorum.

566. Paulus a S. Maria (Burgensis), Scrutinium Scripturarum.

Straatsburg, Joh. Mentelin [c. 1474]. 2o. E. 2o. 85

Type 5. — H* 10762. — BMC I p. 58. — MMW II 734. — Pr. 223a. — Dateering volgens BMC.

Op het schutbl.: „liber magistri christofori de aemstel ex traiecto ïnferi oriundi". Daaronder: „Liber fratrum carthusiensium domus nove lucis prope traiectum ex donatione magistri christofori de aemstel,. Zie over hem de aanteek. bij nr. 19. Op bl. la: „Sum carthusianorum prope Trajectum".

Paulus a S. Maria. — Zie: Biblia latina 1485, 1493. Nicolaus de Lyra, Postilia in bibliam, c. 1485.