is toegevoegd aan uw favorieten.

Incunabelen Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Typen 3, 4, 10. — Drukkersmerk IV. — HC* 13084. — Pr. 6044. — Met aanteekeningen in hs.

Op het titelbl.: „Collegii Parisiensis societatis Jesu". Onderaan: „Joannes Cappellanus". — Geschenk van Jhr. Dr. J. P. Six. Zie over hem de aanteek. bij nr. 626. — In XVTIe-eeuwschen led. band met vergulden rugstempel.

630. PUnius secundus, Cajus, Historia naturalis. [Editio prin-

ceps], Venetië, Joh. von Speier 1469. 2°. R. 2o. 1

Type 1. — HC 13087. — Pr. 4018. — Bl. 19 en 358 (□) ontbreken. — Voorin een afschrift in roode letters op perkament van een brief van Plinius aan Macrinus.

le druk blijkens eenige Grieksche woorden met latijnsche karakters; zie hierover: Th. F. Dibdin, Bibliotheca Spenceriana 11-1814 nr. 361. — In den catalogus van 1670.

631. Plinius secundus, Cajus, Historia naturalis. Venetië,

Renaldus de Noviomagio 6 Juni 1483. 2°. R. 2o. 226

Type 6*. — HC* 13095. — Pr. 4445. — Bl. 1 O ontbreekt. Bl. 356a: Register. Bl. 356b □.

Op bl. 2a: „Joachimus Spudus" (doorgehaald). — Uit het kapittel van S. Marie te Utrecht.

632. Plotinus, Opera a Marsilio Ficino latine reddita. Flo¬

rence, Ant. Miscomini 7 Mei 1492. 2o. W. 2°. 1%

Type 3. — Drukkersmerk (defect). — HC* 13121. — Pr. 6156. — Bl. 1, 28, 441 en 442 ontbreken.

Zie over dezen prachtigen druk: Th. F. Dibdin, Bibliotheca Spenceriana 11-1814 nr. 374. — Uit het kapittel van S. Marie te Utrecht.

633. Plutarchus, Dtcteriae [latine] a Fra. Philelpho. — Fra.

Petrarcha, De vera sapientia dialogi. [Utrecht, Nic. Ketelaer en G. van Leempt c. 1473]. 2o. W. 2o. 1411

Type 1. — HMT 37 (38) 1. — HC 13138. — CA* 1423. — MMW II 209. — Met een versierde initiaal op gouden grond.

Zie over dit werk de aanteek. bij MMW II 209. — Samengeb. met nr. 199. — In den Catalogus van 1670.

634. Plutarchus, Problemata latine reddita a Joh. Pt Lucensi

ex recognitione Calphurnii. Venetië, Dominicus Siliprandus z. j. 8o. W. 8o. 1465

Type 1. — HC* 13137. — Pr. 4454.

Legaat van Dr. C. M. Francken, Hoogleeraar eerst te Groningen, daarna te Utrecht, * 1820, f 1900. — In verguld led. XVTIe-eeuwschen stempelband.