is toegevoegd aan je favorieten.

Over de schatting van het tempo van periodische geluidsprikkels en hare afhankelijkheid van physiologische factoren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Over de schatting van het tempo van periodische geluidsprikkels en hare afhankelijkheid van physiologische factoren

DOOR

J. C. GOUDRIAAN. (Uit het physiologisch Laboratorium der Universiteit van Amsterdam).

INHOUD:

HOOFDSTUK I blz. 4—9

Doel van het onderzoek. Overzicht over analoge experimenten.

HOOFDSTUK II blz. 9—19

Techniek en Methode.

a. Proefopstelling.

b. Instructie van de Proefpersonen.

c. Bewerking der Resultaten.

HOOFDSTUK III blz. 19—72

De reproductie van het tempo van periodische geluidsprikkels gedurende een voorgeschreven reproductietijd van 30".

HOOFDSTUK IV blz. 72-126

De reproductie van het tempo van periodische geluidsprikkels met gelijktijdige schatting van den opgegeven tijd.

HOOFDSTUK V blz. 126-160

Bestaat er verband tusschen onze schatting van het tempo van periodische geluidsprikkels en ons psychisch tempo eenerzijds, onze physiologische rhythmi anderzijds?

Cl*