is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de studie van vraagstukken in verband met de voorgenomen afschaffing der Poenale Sanctie in de werkovereenkomsten ter Oostkust van Sumatra met eene proeve van een ontwerp ordonnantie ter vervanging van de koelie ordonnantie, staatsblad 1915, no.421 en van staatsblad 1911, no.540, aan de regeering van Nederlandsch Indië bij een schrijven van 31 maart 1919 aan den Gouverneur van Sumatra's Oostkust aangeboden door het bestuur der Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING tot de studie van vraagstukken in verband met de voorgenomen AFSCHAFFING DER POENALE SANCTIE in de wèrkovereenkomsten ter OOSTKUST VAN SUMATRA, met eene PROEVE VAN EEN ONTWERP ORDONNANTIE ter vervanging van de KOELIE ORDONNANTIE, Staatsblad 1915 No. 421 en van Staatsblad 1911 No. 540, aan de REGEERING VAN NEDERLANDSCH INDIE bijeen schrijven van 31 Maart 1919 aan den Gouverneur van Sumatra's Oostkust aangeboden door het Bestuur der ALGEMEENE VEREENIGING VAN RUBBERPLANTERS TER OOSTKUST VAN SUMATRA.

In opdracht van het Bestuur der A. V. R. O. S. opgesteld door Mr. P. H. SCHNEIDER, Adviseur der Vereeniging.