is toegevoegd aan uw favorieten.

Ornithologia Neerlandica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familie LANIIDAE — KLAUWIEREN.

De tot deze familie behoorende vogels, varieerend van de grootte van een musch tot die van een lijster en een kauw, zijn gekenmerkt door een meestal dikken, breeden kop, een krachtigen, zijdelings saamgedrukten snavel, waarvan de bovensnavel aan de punt haakvormig over den benedensnavel is gebogen en aan weerszijden van een inkerving is voorzien. De ronde neusgaten zijn aan de basis van den snavel gelegen en meestal door kleine vederen of borstels bedekt. Snavelborstels zijn aanwezig, maar meestal klein. Hunne vleugels zijn meestal vrij kort en afgerond; van de 10 groote slagpennen is de eerste het kortst, de tweede bijna tweemaal zoo lang, de derde en vierde of de vierde en vijfde het langst. De pooten zijn krachtig, middelmatig van lengte; het loopbeen is meestal langer, soms korter dan de middenteen, van voren met dwarsschilden, aan de zijden meestal met een lang schild bekleed. De staart is verschillend van lengte en van vorm en bestaat uit 12 pennen. De zeer talrijke vertegenwoordigers van deze familie komen voornamelijk in de oude wereld voor, slechts enkele vormen worden in Noord-Amerika gevonden; de grootste vormenrijkdom vindt men in het indo-australische gebied, waar vormen voorkomen, die sterke verwantschap met vertegenwoordigers van de familie der Muscicapidae en die der Corvidae vertoonen. Het zijn vogels, die in beboschte streken leven, die op struiken en boomen vrijstaande, open nesten bouwen en gevlekte eieren leggen. Hun voedsel is van dierlijken aard, hoofdzakelijk uit insecten bestaande, de grootere soorten voeden zich ook met kleine zoogdieren, vogels en kruipende dieren. In Europa komen alleen vertegenwoordigers van het genus Lanins voor.

V

6