is toegevoegd aan uw favorieten.

Ornithologia Neerlandica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Familie CORVIDAE - KRAAIACHTIGEN.

Onder de familie der kraaiachtigen komen de grootste zangvogels voor. Zij zijn alle krachtig van maaksel en bezitten een stevigen, zwak gebogen of rechten, aan de punt veelal min of meer zijdelings samengedrukten snavel, die korter dan, of even lang als de kop is en waarvan de punt van den bovensnavel min of meer voor die van den ondersnavel uitsteekt en soms aan weerszijden zwak ingekorven is. De aan de basis of meer naar het midden van den bovensnavel gelegen, rondachtige neusgaten zijn door borstelvederen bedekt of soms onbedekt. Hunne vleugels zijn lang en spits of korter en afgerond; zij bezitten 10 groote slagpennen, waarvan de eerste goed ontwikkeld is, langer dan de dekvederen van de groote slagpennen, maar korter dan de tweede groote slagpen; het langst zijn meestal de derde, de vierde, vijfde of zesde groote slagpen. De staart, meestal uit 12 pennen bestaande, soms slechts 10, is meestal middelmatig van lengte, recht afgesneden of afgerond, soms sterk trapsgewijs verlengd. Hunne pooten zijn krachtig, de teenen tamelijk kort en van sterke gekromde nagels voorzien; het loopbeen is van voren met dwarsschilden, aan weerszijden met een lang schild bedekt. Hun dicht gevederte is zeer verschillend van kleur, dikwijls van metaalglans voorzien; de vederen zijn tamelijk los van bouw, soms zeer los. De seksen zijn niet verschillend. Zij houden zich zoowel op boomen, als op den grond op, sommige leven ook hoog in het gebergte. Hun voedsel is zoowel van dierlijken als van plantaardigen aard, ook krengen worden door sommige niet versmaad. Zij bouwen vrijstaande nesten op boomen, soms op den grond, andere nestelen in holen van boomen, rotsspleten of op rotsen. Hunne eieren zijn op groenachtigen, witachtigen of roodachtigen grond bruin gevlekt. Hoewel tot de zangvogels behoorend en een goed ontwikkeld stemapparaat bezittend, hebben zij geen bepaalden zang; hun stemgeluid is meestal onaangenaam en krassend. Vertegenwoordigers dezer familie komen over de geheele aarde voor, behalve in Nieuw-Zeeland. Van de talrijke genera, waarin de familie verdeeld wordt, komen er acht in Europa voor, waarvan er van zes in ons land vertegenwoordigers zijn waargenomen.

Tabel ter bepaling der genera.

1 Staart korter dan de vleugellengte 2

Staart langer dan de vleugellengte Pica.

2 Gevederte eenkleurig zwart, al of niet met metaalglans, of zwart en grijs ... 3

Gevederte anders gekleurd 5

3 Snavel en pooten zwart 4

Snavel geel, pooten rood Pyrrhocorax.

4 Vleugel langer dan 250 mm., snavel langer dan 40 mm Corvus.

Vleugel korter dan 250 mm., snavel korter dan 40 mm Coloeus.

5 Rug en borst donkerbruin met witte vlekken Nucifraga.

Rug en borst effen bruingrijs of roodachtig bruingrijs, niet gevlekt . . Garrulus.