is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zy maken van de straet haer kooy

Wat nood was 't, dat zy eens dronken,

En lieten een yder in zyn vree?

Maer als zy vol zyn en beschonken,

Dan roepen zy wel: Flink en Schrik!"

§«1. Soms veranderde het duel op het plein van het Vierkant in eene mêlée, als er zich soldaten vertoonden en de matrozen dezen gezamenlijk op het lijf vielen, gelijk wolven eene buffelkudde. Natuurlijk vond de Regeering dat alles heelemaal niet goed. Er zijn scherpe bepalingen gemaakt tegen het vechten, bijvb. dat de overwinnaar samen met den gevallene aan de galg zou worden gehangen, maar het is pas verminderd met het achteruitgaan van het gehalte der matrozen. De Engelschen smalen op den Dutch courage, die hun zoo dikwijls dwars (heeft gezeten, maar om met een borrel achter de knoopen en kortjan in de vuist te enteren en dan eene reusachtige snijpartij te beginnen, was voor onze maats niets dan het toppunt van pret. Misschien moet men Holla'nder zijn om te begrijpen hoe het drupsken vooraf de pret verhoogde.

§412. Een aardig staaltje van den geest onder ons volk geeft Tavernier.

Op de vloot, waarmee hij in Januari 1649 thuisvoer, waren een aantal matrozen, die even te voren met Tasman den Spanjool in de Philippijnen hadden bestookt, waarbij een paar kerken en kloosters het hadden moeten ontgelden. Zoo was eene enorme partij waskaarsen buitgemaakt, en toen hadden de thuisvaarders afgesproken, hun aandeel daarin nu eens niet te verkwanselen en te verzuipen maar te bewaren voor eene illuminatie bij aankomst in het Vaderland. En toen nu ten laatste het Hollandsch duin aan den gezichtseinder opdoemde, zag men vijf of zes schepen der vloot met honderden waskaarsen verlicht, waaronder er waren zoo dik als een mansbeen. Zoo voer statig, stralend van lichtjes, de retourvloot van 1649 thuis.

Dit zijn derhalve onze herinneringen op het terrein van het oude Vierkant. Vandaar gaan wij verder strandwaarts.