is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaste recepten, die de apotheek steeds in voorraatd hield. In 1746 werd eene „Bataviase apotheek" gedrukt, eene lijst der bij dezen winkel verkrijgbare artikelen en medicamenten, maar op de receptuur had dit geen invloed. Anno 1773 stelde de Regeering officieel eene lijst van 45 recepten vast, waarover de Binnenregent en het verdere hospitaalpersoneel het eens waren geworden als de beste. Maar het toezicht op de apotheek heeft nooit iets beduid, en als de Europeesche medicijnen daar bedierven, nu, dan werden de goede voor het betalend publiek bewaard. In 1794 werd het Wurtembergsch dispensatorium, dat met het Wurtembergsch regiment naar Indië was overgekomen, als leiddraad voorgeschreven, maar voorschrijven zonder toezicht beteekent niet veel. In zijn winkel werd de apotheker bijgestaan door eenige soldaten, hetgeen het peil van deskundigheid volkomen verduidelijkt.

§ 624. Wij noteerden reeds (§ 617) de oprichting van het Buitenhospitaal in 1743, een der vele goed bedoelde maatregelen van den G.-G. van Imhoff.

Tot dusver was men gewoon geweest, de ontslagen hospitaalpatienten bij wijze van terugkeer tot den actieven dienst aan het touwdraaien te zetten in de lijnbaan op Edam, een arbeid, die niet zoo bizonder licht kan hebben geheeten, want men gebruikte er meest gestraften voor (§ 663). Van Imhoff althans vond dien te zwaar en kocht als herstellingsoord der hospitaalpatienten eene buitenplaats tegenover het fortje Noordwijk. De noordgrens van dit terrein wordt ongeveer aangegeven door het tegenwoordige ijzeren hek vóór het Atjeh-monument. Daarbinnen stond op de plaats der herberg, waar Valentijn eens goerami was gaan eten (§ 745), een groot huis, in 1723 gebouwd door den Sergeant-Majoor of Plaatscommandant Herman van Baijen, dat op Rach's teekening van het Buitenhospitaal (onze photo K 24) gedeeltelijk

§ 625. is te zien. Eene aanbeveling dezer plaats was, dat het hospitaalterrein behalve aan de noordzij, waar een stevig hek werd gezet, geheel door water was omringd (den ouden loop der Tjiliwoeng aan de westzij en den nieuwen loop aan de oostzij) Oud Batavia 22