is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inzake nadruk, bewerking en verlating jlaat dit werk onder de bescherming der JF^el.

Behalve de gewone uitgave ij eene luxe-uitgave met tien illuMralieó gedrukt op grool formaat papier in honderd genummerde exemplaren, alle geleekend door den Schrijver.

Hel werk wordt gecompleteerd met een Platenalbum met begeleidenden tekdl.