is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 1052. Het logies was van aanvang aan gesteld op 2 Rds. per dag, die beroemde vijf gulden, alles inbegrepen, die tot op onzen tijd in heel Indië de vaste hotelprijs gebleven is — het doet weemoedig aan, daar nog aan te denken. Nog weemoediger wordt men, als men in Kampong Kelapa dwaalt en de beroemdheden gedenkt, die daar vroeger hebben gelogeerd, toen die stille rimboeachtige ruimte nog bezet was met steenen huizen. In het laatst van 1765 vertoefde daar in het Heerenlogement Commodore John Byron, grootvader van den dichter, bij de Engelsche marine algemeen bekend als „foul-weather Jack", omdat hij altijd kwaad weer trof, een zeer beminnelijk man, die ook vol lof is voor Batavia en van zijn logement aldaar schrijft: „It has more the appearance of a palace than a house of entertainment, being the most magnificent building in Batavia". Met hem zal zijn eerste Luitenant Philip Carteret wel aan den wal zijn gegaan, die in 1768 opnieuw eene kamer in het Heerenlogement betrok als Kapitein van de Swallow. De Swallow was eene oude kraak, die al dertig jaar eerder den beruchten zeeroover Bartholomew Roberts in zijne Royal Fortune op de Westkust van Afrika had overwonnen en thans na Carteret's ontdekkingsreis door den Stillen Oceaan in bijna zinkenden staat Batavia bereikte.-Carteret was een heel ander $ 1053. type dan Byron en een echte bulldog. Bovendien had men hem te Makassar *), waar dat Engelsche oorlogsschip met groote suspicie was aangekeken — de Molukken en het specerijmonopolie, begrijpt men — alleronbeleefdst en bijna onmenschelijk, gezien zijne vele zieken, behandeld, zoodat hij zeer op de damned Dutch verbitterd was, terwijl de Bataviasche Regeering natuurlijk reeds had vernomen, dat hij gedreigd had Makassar plat te schieten, als hij niet geholpen werd. Zijn verblijf van 3 a 4 maanden in het Heerenlogement, terwijl zijne oude schuit (onze menschen noemden haar nu eens „de Zwolle" en dan weer „die Snollen") opgelapt werd, was dan ook een doorloopend gekibbel met Van der Paira, die het

1). Wij geven sub J 26 de photo van een brief, door Carteret aan den Gouverneur van Makassar geschreven.