is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud Batavia

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Batavia gebeurde en dat Palmpaschen, Vastenavond, Driekoningen *) en Sintniklaas 2) op vaderlandsche wijs werden gevierd. Zelfs van ringsteken is een spoor te ontdekken en aan kolven is altijd gedaan, maar dat kon enkel in de herberg (§ 1046). Thuis werd het voornaamste amusement echter meer en meer kaartspelen. Er werd hoog gespeeld en de dames deden braaf daaraan mee, maar altijd onder elkaar. Op zijne buitenplaats had men vaak een biljart. Het amusement van wedrennen is te Batavia van Engelschen oorsprong. De eerste rennen der Bataviasche Wedloop Vereeniging hadden op het Koningsplein plaats einde 1825, eene maand vóór Van der Capellen's aftreding. De zonderlinge „volksspelen" op Koningsverjaardag, anno 1827, zooals katknuppelen en „het hakken naar de gans" (namelijk om haar den kop af te slaan), „volksspelen" waaraan enkel het uitschot van het garnizoen placht mee te doen om wat jenevergeld te krijgen, zijn gelukkig langzamerhand in onbruik geraakt en tegenwoordig vervangen door sportwedstrijden.

1). Schuchardt geeft een liedje in Toegoesch Portugeesch, dat denkelijk gezongen werd op Driekoningenavond.

1). Omstreeks 1830 werd in de Harmonie tegen Sintniklaas wel eens een bal masqué gegeven. De eerste tokoadvertentie voor Sintniklaasavond is in 1836; deze had enorm succes, zie in de krant van 2 Dec. 1837 de advertentie van Van Heukelom & Co., die dit jaar hunne toko 's avonds ,,behoorlijk verlicht" zouden openhouden en behalve cadeautjes en surprises ook „diverse soorten van koek, hakblokken en bijltjes, werpbakken enz." beschikbaar stelden; zoodat deze oudste Sintniklaasvermelding reeds het kermisachtig karakter draagt, dat daaraan nog heden te Batavia eigen is. Dat schijnt toen al dadelijk een rommel te zijn geworden, want het volgend jaar werd het niet weer gedaan. Uit eene advertentie van den vuurwerkfabrikant Th. Gors, 1862, blijkt dat op Sintniklaas vuurwerk werd afgestoken net als op oudjaarsavond, bommen, vuurpijlen, zwervels etc. In 1863 werd het feest gevierd op de Harmonie, met muziek en ververschingen, waaronder „crambambolie", bekend uit een Duitsch studentenlied.