is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de staatscommissie in zake de financieele verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. B uitgave "e bge-° Ultkeeringen van Andere terug- Netto-uitgave der

meente. het Rijk. betalingen. Gemeente.

Jaarwedde van den Burgemeester. . . f 5 000,— f 300,— — f 4 700,—

Jaarwedde van de Wethouders .... 2 500,— — — 2 500,

Jaarwedde van den Secretaris .... 3750,— 300,— — 3450,— Jaarwedde van den Ontvanger .... 2750,— — — 2750,— Jaarwedde van den Archivaris .... 5000,— — — 5000,— Jaarwedde van de Ambtenaren ter Secretarie 68 424,— — — 68 424,—

Verdere onkosten Gemeentesecretarie enz. 18 472,835 — f 3 556,43 14 916,40®

Archief kosten 12 875,365 — — 12 875,365

Publicaties voor het Rijk 500,— — — 500,—

Plaatsen van advertenties 175,— — — 175,—

Kosten verkiezingen en kiesverrichtingen 5 472,955 — — 5 472,95 Jaarwedde Ambtenaar van den Burg.

Stand en verdere kosten 1 612/785 — 609,55 1 003,23

Bevolkingsregister en huisnummering . 3 749,10 — — 3 749,10 Standplaats woonwagens en onderhoud 1 000,— — 352,— 648,— Pensioensbijdragen Hoofdstuk 2, Algemeen Beheer 7 877,25 — — 7 877,25

Jaarwedde Commissaris van Politie . . 4 687,50 — — 4 687,50

Kosten recherche 70 000,— — — 70 000,—

Kosten verkeerspolitie 10 000,— — — 10 000,—

Kosten en wedden politieambtenaren voor

naleving Rijkswetten 13 000,— — — 13 000,—

Overige politieambtenaren 105193,91 — — 105193,91

Kleeding en uitrusting politiedienaren . 12 674,815 — — 12 674,81

Kosten wachtgebouwen en politiebureaux 2 931.275 — — 2 931,275

Bureaubehoeften politie 943,625 — — 943,625

Bewaring van gearresteerden .... 400,— — 389,70 10,30 Overige uitgaven en reisgeld voor passanten 1 119,145 — — 1 119,145

Pensioensbijdragen Hoofdstuk 3 politie 35 449,49 — — ^"35 449,49

Gezondheidscommissie 1000,— — — 1000,—

Kosten van vaccinatiën en lijkschouwingen 366,29 — — 366,29

Kosten bestrijding epidemische ziekten 2 000,— — — 2 000,— Bijdrage in het verlies van de ontsmet-

tingsdienst 11 100,— — — 11 100,—

Bijdrage in het verlies van de keuringsdienst v. waren 5 236,76 — — 5 236,76

Kosten Huurcommissiewet 6 750,— 3 248,30 599,05 2 902,65

Bijdrage in de betaling van rente en aflossingen 192 088,405 116461,99 — 75 626,415

Kosten bouwpolitie 21 144,09 — — 21 144,095

Kosten algemeene begraafplaats . . . 38,875 — — 38,875

Openbaar gewoon lager onderwijs . . 553 406,325 428 834,— 32 326,86 92 245,465

Openbaar uitgebreid lager onderwijs . 90 582,015 77 068,40 10049,04 3 464,575

Openbaar buitengewoon lager onderwijs 23 946,785 20 624,65 330,75 2 991,385

Bijzonder gewoon lager onderwijs . . 116 313,355 — 56 724,20 59 589,156

Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. . 22 744,285 — 11 811,75 10 922,53 Kosten lager onderwijs. (Niet vallende

onder bovenstaand) 49 777,675 37116,70 4 492,98 8 167,995

Middelbaar onderwijs 182479,515 18 000,— 40566,44 123 913,07

Hooger onderwijs 82 649,74 30 000,— 29 618,56 23 031,18

Overbrenging, plaatsing en verpleging

armlastige krankzinnigen 235480,68 — 90469,47 145011,21

Kosten van den Armenraad 15 255,81 — — 15 255,81

Totaal ... . f2007919,635 f 731 954,04 f 281 896,78 f 994068,815

38 382 07 ')

f 955 686,745

Uitkeering van het Rijk volgens de wet van 24 Mei 1897 194 602,51

Verplichte uitgaven welke niet door het Rijk worden vergoed f 761 084,235

') Uitkeering van het Openbaar Slachthuis wegens winst.