is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Alexejewitch Radomsky, de oom van Jevgeny Pavlowitch...

— Wat zou die ?! riep de vorst uit.

.— Hij heeft zich doodgeschoten, van morgen, toen het licht werd, om zeven uur. Een geachte oude heer, van zeventig jaren, een Epikureeër, en het is precies zooals zij het heeft gezegd staatsgeld .... een aanzienlijke som!

— Hoe kon zij dan ....

— Dat weten ? Ha-ha! Maar ze was toch immers nauwelijks verschenen of ze had al een heele staf om haar verzameld. Je weet wat voor menschen nu bij haar komen en „de eer van haar omgang" zoeken. Natuurlijk heeft zij wel gelegenheid gehad om iets te vernemen van den een of anderen bezoeker, want heel Petersburg weet het thans al en hier half Pavlovsk, of misschien ook reeds heel Pavlovsk. Maar wat was dat een fijne opmerking van haar over die uniform, die ze mij hebben oververteld, dat is te zeggen, dat Jevgeny Pavlowitch terechter tijd den dienst had verlaten! Zoo'n duivelsche steek! Nee, dat wijst niet op waanzin. Ik weiger natuurlijk aan te nemen, dat Jevgeny Pavlitch vooraf van die katastrofe heeft kunnen weten, dat op dien datum, om zeven uur, enz. enz. Maar het is mogelijk dat hij er een voorgevoel van heeft gehad. En ik rekende er nog wel op, gelijk wij allen, ook vorst Schtsch., dat hij nog van dezen oom zou erven! Ontzettend! Ontzettend! Begrijp me overigens goed: ik beschuldig Jevgeny Pavlitch in niets, ik haast me om je dat te verklaren, maar er is toch maar iets verdachts. Het heeft een geweldigen indruk gemaakt op vorst Schtsch.. 't Is alles wel vreemd bij mekaar gekomen.

— Maar wat is er dan voor verdachts in het gedrag van Jevgeny Pavlitch?

— Heelemaal niets! Hij heeft zich zoo nobel mogelijk gehouden. Ik zinspeelde ook nergens op. Ik geloof, dat zijn vermogen ongeschonden is. Lisaweta Prokofjevna heeft er echter natuurlijk geen ooren voor.... Maar de hoofdzaak is.... al die familiekatastrofen, of beter gezegd al die herries, je weet zelfs niet wat voor naam je eraan geven moet....