is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Een geschikte en beteekenisvolle gedachte, prees Lebedef. — Maar wederom, daar gaat het niet over, maar voor ons is de vraag of de „bronnen des levens" niet verzwakt zijn, door de versterking ....

— Van de spoorwegen?! riep Kolja.

— Niet van de spoorwegen in 't algemeen, doldriftige jongeling, maar van heel die richting, waarvoor de spoorwegen als beeld kunnen dienen, als artistiek symbool. Dat is me een haasten, een ratelen, een kloppen, een jakkeren, alles, naar men zegt, tot heil der menschheid. Een eenzaam denker heeft 't al betreurd: „Het wordt onder de menschen wat al te rumoerig en bedrijvig, er is weinig zielsrust." „Goed, maar het zou kunnen dat het geratel der wagens, die der hongerige menschheid brood brengen, meer waard is dan de zielsrust," antwoordde hem triomfeerend een ander denker, die overal opgang maakt, en zich hoogmoedig van den eerste wegwendt. Maar ik, de schunnige Lebedef, geloof niet in die wagens die der menschheid brood brengen! Want wagens, die zonder zedelijke basis van werken, aan de gansche menschheid brood brengen, kunnen in koelen bloede een belangrijk gedeelte der menschheid van het genot van 't aangebrachte uitsluiten, wat ook al wel gebeurd is ....

— Die wagens zouden in koelen bloede kunnen uitsluiten ? beweerde iemand.

— Wat ook al wel gebeurd is, verzekerde Lebedef, zonder zich te verwaardigen op de vraag te antwoorden, — er was al een Maltus, een vriend der menschheid. Maar de menschenvriend is bij losmaking der zedelijke grondslagen een menscheneter, waarbij men nog van zijn verwaandheid kan zwijgen; want laat een dezer talrijke menschheidvrinden zich maar eens beleedigd voelen in zijn trots, en hij is dadelijk bereid om, uit kleine wraak, de wereld aan haar vier hoeken in brand te steken; .. . dat is net als het met ieder van ons staat, als we eerlijk zullen spreken, ook zooals het met mij, den schunnigste van allen staat; want ik zal misschien wel als eerste brandhout aandragen en mij dan uit de