is toegevoegd aan uw favorieten.

De idioot

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Aglaja zou benauwd zijn? bruiste War ja op, met een verachtelijken blik naar haar broer. — Wat heb je toch een nietswaardig zieltje! Jullie zijn allemaal niets waard. Laat ze belachelijk en dol zijn, daartegenover is ze duizendmaal edeler dan wij met zijn allen.

— Nou goed, goed, maak je niet kwaad! bromde Ganja weer zelfvoldaan.

— Ik heb alleen met moeder te doen, vervolgde Warja, — ik ben bang, dat die historie met vader ook tot haar zal doordringen; ik ben er bang voor!

— 't Is zeker al tot haar doorgedrongen, merkte Ganja op.

Warja was opgestaan om naar boven naar Nina Alexan-

drovna te gaan, maar ze bleef staan en zag haar broer oplettend aan.

— Wie heeft het haar dan kunnen vertellen ?

— Hippolyt, natuurlijk. Het heeft, naar ik vermoed, wel tot zijn eerste genoegens behoord, zóó dat hij maar bij ons was, dit aan moeder mee te deelen.

— Maar zeg dan asjeblief eens, waar hij dat van weet. De vorst en Lebedef hadden uitgemaakt om het niemand te vertellen; Kolja zelfs weet niets.

— Hippolyt? Die is er zelf achter gekomen. Je kunt je niet voorstellen wat voor een listig gedierte dat is; hij heeft een neus waarmee hij instinctief alle gemeeniteit, elk schandaal uitsnuffelt en die even uitstekend is als zijn zwamvermogen. Je kunt het gelooven of niet, maar ik ben ervan overtuigd, dat hij Aglaja in zijn macht heeft gekregen! En als hij dat niet gedaan heeft, dan zal hij het doen. Rogoshin heeft zich ook met hem ingelaten. Hoe is het mogelijk, dat de vorst dit niet opmerkt! En wat legt hij het er nu op aan om mij erin te laten loopen! Hij ziet in mij een persoonlijk vijand; dat heb ik allang in de gaten, en wat heeft hij hiermee te maken, hij zal immers doodgaan ... dat kan ik niet begrijpen ! Maar ik heb hem beet, je zult zien dat niet hij mij erin zal laten loopen, maar dat ik het hem doe.

— Waarom heb je hem dan hierheen gelokt, als je hem